hudobné štúdio

EMPATIA, TVORIVOSŤ, SPOLUPRÁCA

Učenie sa hudbe znamená nielen mechanické ovládanie nástroja či správne používanie hlasiviek. Znamená to i jedinečné narábanie s emóciami pri štúdiu diela a pri jeho interpretácii. Dôležité je vcítenie sa do zámeru skladateľa a zároveň obohatenie diela o niečo vlastné. Štúdium hudby znamená i tvorenie, rozvoj hudobného myslenia a príležitosť na sebarealizáciu.

Hudobné vzdelanie je u nás možné rozvíjať v predmetoch: Hra na klavíri, keyboarde, husliach, bicích nástrojoch, klasickej, elektrickej a basovej gitare, zobcovej a priečnej flaute, saxofóne, cimbale, kontrabase, spev. Komorné zoskupenia a hudobné skupiny dávajú príležitosť pre hudobnú spoluprácu a rozvíjanie schopnosti vnímať nielen seba, ale i ostatných. V škole pôsobí aj spevácky zbor Arrowroses.

PEDAGÓGOVIA HUDOBNÉHO ŠTÚDIA

Peter Slamečka

klavír, keyboard

 

Dominika Melová

spev, klavír

Veronika Petríková

 klavír, spevácky zbor

Mária Rozkopálová

klavír

 

Peter Torák

husle, gitara, cimbal, kontrabas

 

Karol Brnka

bicie nástroje

 

Jozef Madola

basová gitara

 

Gabriel Döme

klavír

 

Štefan Haládik

gitara

 

Zuzana Tomková

spev

 

Jakub Brestovský

saxofón, zobcová flauta

 

Nikola Jankovýchová

spev