štúdio audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

PRED KAMEROU, ZA KAMEROU

Štúdio adiovizuálnej a multimediálnej tvorby je naším najmladším odborom určený pre žiakov od piateho ročníka. Študenti sa učia základné pricípy kompozície a syntézy pohyblivého obrazu spolu so zvukom do správneho celku. Postupne sa zoznamujú s históriou a vznikom pohyblivého obrazu, zoznamujú sa s kamerou, jej funkciami a možnosťami. Naučia sa používať a využívať jednotlivé typy záberov tak, aby ich radením dosiahli technickú vyspelosť vizuálneho diela a samozrejme aj želaný emocionálny efekt diela.

Ďalej sa zoznámia s neoddeliteľnými súčasťami filmu, ako sú zvuk, svietenie, tvorba scenára, storyboardu a postprocesu, teda spracovaniu surového materiálu v softvéri určenom na editáciu videa. Vyskúšajú si prácu aj pred kamerou, kde sa stávajú hercami, či reportérmi. U nás dostanú základy správneho verbálneho prejavu a pohybu pred kamerou.

Veľmi často a radi s videom experimentujeme, hľadáme nové prístupy a snažíme sa viesť študentov vlastnou kreatívnou cestou. Okrem iného sa zaoberáme aj stop motion animáciou, ktrorá študenta núti syntetizovať, používať metaforu a neopúšťať stanovený cieľ.

Študenti majú možnosť naučiť sa vytvoriť vhodný a reprezentatívny materiál napríklad pre sociálne siete či fenomén zvaný You Tube. V neposlednej rade može byť pre vás zaujímavé aj to, že vaše deti budú vedieť natočiť a zostrihať napríklad rodinnú oslavu či video z dovolenky tak, akoby ho robil skúsený kameraman.

PEDAGÓGOVIA  ŠTÚDIA  AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY

Viliam Šulík

vedúci výtvarného štúdia

Vyštudoval som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, aprobácia jednopredmetová výtvarná výchova. Som pedagóg výtvarného štúdia a štúdia audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

OCENENÝ ANIMOVANÝ FILM V CELOSLOVENSKOM KOLE SÚŤAŽE CINEAMA

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  • Musím mať vlastnú kameru?
    Nie, škola má dostatočné technické vybavenie, teda budeme používať školskú techniku.
  • Nemám počítač. Je to problém?
    Nie nie je to vôbec problém, na spracovanie videa použijeme školský počítač. V každom prípade, vlastný počítač je výhodou.