tanečný odbor

POHYB, EMÓCIA A TECHNIKA V JEDNOM CELKU

Tanec je skĺbenie pohybov, emócií a techniky v jeden celok, ktorý v divákovi vyvoláva pocit zážitku, príbehu alebo zábavy. A práve toto prináša tanečnéštúdio. Dieťa má možnosť naučiť sa viaceré tanečné techniky, prejaviť svoju osobnosť, cítenie a pohybové nadanie  v choreografiách, ktoré pedagógovia autorsky pripravujú v súlade s ich vekom a záujmami.

Štúdium s našimi pedagógmi nie je len o základnej príprave, ale naopak, deťom nadaným na pohyb poskytujú aj omnoho širšie spektrum tanečných predmetov. Popri povinných predmetoch deti prehlbujú svoje nadanie prostredníctvom gymnastickej prípravy, praktickej prípravy na súťaže a tvorivých sústredení.

Súčasťou tanečného odboru je tanečná skupina Stanzi, ktorá už od roku 2012 školu úspešne reprezentuje na domácej, ale aj zahraničnej pôde v oblasti scénického tanca - showdance. Za tie roky si vďaka svojej aktívnej práci vybojovala už viac ako sto popredných umiestnení na celoslovenských, ale aj celosvetových súťažiach. Najväčším úspechom býva každoročne účasť na Majstrovstvách sveta v chorvátskom Poreči, kde si naši tanečníci vždy vybojujú niekoľko ocenení v silnej konkurencii. Tento záver súťažnej sezóny im vždy prinesie pocit zadosťučinenie za tvrdú prácu počas celého školského roka.

 

PEDAGÓGOVIA TANEČNÉHO ŠTÚDIA

Petra Lacová

Lucia Zaťková